نمایش دادن همه 7 نتیجه

تست

AMP (Human Amphetamine) تست رپید آمفتامین پادیاطب

محصولات موجود

11,500 تومان
 • بررسی سریع و مشاهده سریع نتایج؛
 • استفاده آسان؛
 • دارای دقت ۹۹%؛
 • هر کیت حاوی یک عدد نوار تست؛
 • یکبار مصرف.

MDMA (Ecstasy) تست رپید اکستازی پادیا طب

محصولات موجود

11,500 تومان
 • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع اکستازی در ادرار انسان فراهم میکند
 • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
 • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
 • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
 • تعداد در بسته 50/25

MET (Methampetamine) تست مت آمفتامین پادیاطب

محصولات موجود

11,500 تومان
 • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع MET (شیشه)در ادرار انسان فراهم میکند
 • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
 • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
 • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
 • تعداد در بسته 50/25

MOP (Morphine) تست رپید مرفین پادیاطب

محصولات موجود

11,500 تومان
 • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع مرفین در ادرار انسان فراهم میکند
 • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
 • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
 • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
 • تعداد در بسته 50/25

MTD (Methadone) تست متادون پادیاطب

محصولات موجود

11,500 تومان
 • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع  متادون در ادرار انسان فراهم میکند
 • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
 • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
 • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
 • تعداد در بسته 50/25

THC (Marijuana) تست رپید THC پادیاطب

محصولات موجود

11,500 تومان
 • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع حشیش (THC) در ادرار انسان فراهم میکند
 • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
 • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
 • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
 • تعداد در بسته 50/25

TRA OR TML رپید تست ترامادول پادیاطب

محصولات موجود

 • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع ترامادول در ادرار انسان فراهم میکند
 • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
 • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
 • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
 • تعداد در بسته 50/25