نمایش یک نتیجه

مرفین، تست

MOP (Morphine) تست رپید مرفین پادیاطب

محصولات موجود

11,500 تومان
  • این آزمایش امکان شناسایی یا کنترل سریع مرفین در ادرار انسان فراهم میکند
  • تهیه شده به صورت نواری یا Strip
  • تست سریع یک مرحله ای برای تشخیص کیفی مواد مخدر و متابولیت هایش در ادرار
  • فقط برای مصارف پزشکی و تشخیص در آزمایشگاه میباشد.
  • تعداد در بسته 50/25